Verduurzaming in de agri- en foodsector

Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur wereldwijd. Als relatief klein land vervult ons land dan ook een belangrijke rol in het voorzien van de groeiende wereldbevolking. Een indrukwekkende prestatie waarbij we enkel verslagen worden door de Verenigde Staten. Een land dat door zijn grootte gemakkelijker de boventoon voert. Dit betekent echter ook dat er een grote verantwoordelijkheid op onze schouders rust. Als we onze toppositie willen behouden, is het van belang dat we mee blijven bewegen in de onwikkelingen die wereldwijd gaande zijn. Vooral op het gebied van verduurzaming. Maar wat betekent dit voor de agri- en foodsector? Welke stappen hebben zij nu al ondernomen om verder te verduurzamen en wat zal er in de toekomst nog moeten gebeuren? 

Nieuwe functies 

Er worden steeds meer nieuwe functies bedacht die bijdragen aan de verduurzaming van de agri- en foodsector. Zo is er tegenwoordig veel vraag naar operations manager die duurzaamheidsopleidingen hebben gevolgd. Vooral krachten op HBO- en WO-niveau zijn erg gewild. Helaas zijn deze mensen ook nog altijd schaars. De mensen die over de juiste voorwaarden beschikken, genieten dan ook van enorme baanzekerheid. Voor de ondernemers is dit een groot nadeel. Het is lastig om aan het juiste personeel te komen om deze functies te vervullen. 

Dit is dan ook de reden waarom veel bedrijven binnen de agri- en foodsector een recruitmentbureau in schakelen. Dit zijn bedrijven die de selectieprocedure uit handen nemen. Ze beschikken over een flinke database van medewerkers die zoekende zijn naar een nieuwe baan of nog geen echte plannen hebben om van baan te wisselen, maar zich wel hebben opgegeven voor een potentiële droombaan. Hierbij wordt er veelal met interim opdrachten gewerkt. Dit zijn dus medewerkers die voor een korte periode bij het bedrijf aan de slag gaan en niet op zoek zijn naar een langdurig dienstverband. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een bedrijf onder de loep nemen en kritisch kijken waar ruimte voor verduurzaming is. Dit is enorm waardevol. 

Technologische evolutie 

Robotisering en digitalisering zijn een gegeven in onze moderne samenleving. Vernieuwingen op het gebied van techniek binnen deze sector zijn ongelooflijk belangrijk. Zeker nu de druk op de sector steeds groter wordt en er minder instroom van nieuwe medewerkers is. Dat betekent dat hetzelfde werk met minder mensen moet worden gedaan. Door veelal machinaal te werken, kan dit probleem worden opgelost. Hierbij staat duurzaamheid uiteraard ook centraal. Producenten zijn hierdoor namelijk beter in staat om transparanter te zijn over de herkomst en de productiewijze van het product. Daarnaast lukt het hiermee om de personeelstekorten op te lossen en personeelskosten te drukken. 

Meer investeren in gezond eten 

Een duidelijk verschil binnen de agri- en foodsector met pakweg twintig jaar geleden, is dat er meer wordt geïnvesteerd in gezonde voeding. De gemiddelde Nederlandse burger is steeds meer op de hoogte van de herkomst, productiewijze en eventuele (on)gezonde ingrediënten van een product. Dit wordt ook makkelijker nu apps hierbij helpen. Daardoor is de vraag naar gezonde voeding en een duurzamere productiewijze toegenomen. Dit zal in de toekomst alleen nog maar meer worden.