Engerlingen zijn witte larven die we in de grond vinden

Alle larven die we in de grond vinden noemen we engerlingen. Dit zijn altijd larven die behoren tot de familie van de bladsprietkever. Er zijn vele soorten keverlarven. Engerlingen veroorzaken, in tegenstelling tot de volwassen kever, veel schade. Door de engerlingen ontstaat schade aan het gazon en aan planten en heesters. Daarom moet je iets weten over engerlingen bestrijden. Je kan bijvoorbeeld aaltjes tegen engerlingen gebruiken. Meer hierover vind je hieronder!

De door engerlingen veroorzaakte schade

Engerlingen zijn, in tegenstelling tot volwassen kevers, echte schadeveroorzakers. Ze zorgen voor schade aan het gazon en aan de planten en heester. Hoe doen ze dat? Door het leggen van eitjes. Het eerste jaar valt de schade nog mee, want in het eerste jaar leggen de kevers hun eitjes op de plaats waar ze verpopt zijn. Er worden weinig eitjes elders afgelegd. Daarom zijn er slechts enkele gele plekken te zien in het gazon. Een jaar later is het grootste deel van de eitjes elders afgelegd, met als gevolg vele plekken en soms al gazon dat los ligt. Kraaien, eksters en kauwen komen, op zoek naar larven, in het gras pikken. Door gras om te woelen zorgen dei vogels voor bijkomende schade. De molshopen van mollen, die naar de tuin komen om naar larven te zoeken, zorgen ook voor bijkomende schade. Daarom wil je weten waarmee engerlingen, ook wel nematoden genoemd, kunnen worden bestreden.

Het bestrijden van engerlingen

Hoe kunnen engerlingen het beste worden bestreden? Kies voor aaltjes tegen engerlingen. Je kunt engerlingen dus het beste bestrijden met aaltjes. De in een kleipoeder geleverde aaltjes kun je online kopen. Wat moet je doen? Je moet het pakje oplossen in water. Vervolgens moet je het mengsel dat dan is ontstaan over de gele plekken in het gazon gieten. Aaltjes werken goed tegen engerlingen omdat de bacteriën waarmee de aaltjes in symbiose leven dodelijk zijn voor engerlingen. De aaltjes zoeken een engerling op in de grond en dringen erin binnen. De bacteriën die ze vervolgens loslaten doden de engerling binnen enkele uren. Die bacteriën vermeerderen zich ook in de dode larven. Door dit hele proces verkleurt de engerling. De aaltjes komen na verloop van tijd weer vrij. Ze kunnen dus weer op zoek gaan naar een andere engerling. Ook die engerling dringen ze binnen. Het zojuist beschreven proces begint dus weer opnieuw.

Het beste bestrijdingsmoment

In principe gebruik je een keer per jaar aaltjes om de engerlingen in jouw tuin te bestrijden. Het beste moment om dat te doen is de zomer of nazomer. Waarom? Omdat de jonge larven het beste bestreden kunnen. De beste behandelingsperiode ligt dus ergens tussen eind juli en begin september. Gebruik de aaltjes in ieder geval niet als de bodem te koud is. Een voorjaarsbehandeling is dus geen goed idee. De bodem is in het voorjaar doorgaans nog niet voldoende opgewarmd. De bodemtemperatuur moet minimaal 12 graden Celcius zijn. Een ideale bodemtemperatuur is 15 graden Celcius. Bij een te lage bodemtemperatuur parasiteren de aaltjes minder en is het eindresultaat dus minder goed.